Uređaj za pjeskarenje s pneumatskim daljinskim komandama i ventilom za čelične abrazive.

Uređaji za pjeskarenje DBS-RC se razlikuju od uređaja DBS po tome što su dodatno opremljeni pneumatskm daljinskim komandama za aktivaciju i deaktivaciju stroja.

Razlikuju se od ostalih uređaja za pjeskarenje po tome što se ovim uređajima upravlja isključivo manuelno.

Potpuno nove izvedbe tlačnih uređaja za pjeskarenje s 25 i 50 litarskim posudama. Uređaji su opremljeni daljinskim pneumatskim komanderom za aktivaciju i deaktivaciju uređaja.

Contracor pištolj za pjeskarenje je alat za usisno pjeskarenje koji je idealan za male poslove ili lokacije sa limitiranom opskrbom zrakom.

Educt-O-Matic je kompaktni ručno prenosivi alat za pjeskarenje sa zatvorenim kruženjem, koji se može prenijeti bilo gdje, a potrebno mu je samo 2.5m3/min zraka na 6 bara.

Masivna, varena pjeskarska kabina, pripremljena za upotrebu, uključujući pjeskarsku 25 odnosno 50 litarsku jedinicu,...

Masivna, varena pjeskarska kabina, pripremljena za upotrebu, uključujući pjeskarsku 25 odnosno 50 litarsku jedinicu,...

Tlačne pjeskarske kabine ECO-PL su vrlo izdržljive i dolaze u paketu sa samostojećom filterskom jedinicom DC-550 odnosno DC-750.

Tlačne kabine za pjeskarenje ECO-PF su izrađene iz jake čelične varene konstrukcije i dolaze u paketu sa stoječom filterskom jedinicom DC-390.

MEX sistemi za ekstrakcije vlage uklanjaju kondenzate i masnoče iz struje zraka tokom pjeskarenja.

Komore za hlađenje su ekonomičan način uklanjanja do 70% vodene pare i hlađenja komprimiranog zraka za upotrebu u aplikacijama pjeskarenja.

CK prenosni spojni filteri velike zapremine su najefikasnije rješenje za uklanjanje do 95% tečnog kondenza i čestica prljavštine, veličine do 10 mikrona, iz opskrbe komprimiranim zrakom. Specijalno su dizajnirani za prenosnu upotrebu u aplikacijama pjeskarenja.

Centrifugalni separatori tipa CS su najefikasnije rješenje za uklanjanje do 99% tečnog kondenza prisutnog u mreži komprimiranog zraka.

PBT-1 alat za čišćenje cijevi je idealan saradnik u čišćenju cijevi za pjeskarenje unutrašnjeg dijametra (ID) od 2“ (50 mm) do 12“ (300 mm).

PBT-2 je dodatak za sve Contracor uređaje za pjeskarenje koji omogućava čišćenje unutrašnje površine čeličnih cijevi.

Ova lagana i veoma ugodna za nošenje zaštitna kaciga je pogodna za nošenje prilikom svih vrsta mlaznog pjeskiranja.

Ovo je veoma udobna, lagana i isplativa kaciga pogodna za bilo koju vrstu abrazivnog pjeskarenja.

Contracor odijelo za pjeskarenje u lakšim uvjetima štiti operatora od povratnih abrazivnih sredstava.

Contracor STANDARD-DUTY zaštitno odijelo u porpunosti štiti korisnika od  abrazivnih materijala.

Contracor HEAVY-DUTY zaštitno odijelo sa kožnim rukavicama u Gauntlet stilu u potpunosti štiti korisnika od abrazivnih medija.

BAF filter za zrak se koristi u kombinaciji s drugim mjerama zaštite kako bi se  zaštitna kaciga snabdjela čistim zrakom.

CCT klima uređaj za zrak je dizajniran za upotrebusa zaštitnim kacigama za pjeskarenje tip: Comfort, Aspect, Commander i Panorama.

ABL svjetiljka za pjeskarenje od 12V istosmjerne struje se pričvršćuje za crijevo za pjeskarenje kako bi se osvijetlila radna površina kada se radi u područjima smanjene svjetlosti.

Crijevo za spajanje kacige za pjeskarenje i zračnog filtera.

Specijalna izrada za terenske primjene kao što je pjeskarenje.

Otporna na habanje, elektro-provodljiva crijeva.